Landmeter Luc Bosman

Welkom op de website van landmeter Luc Bosman. U vindt hier heel wat nuttige informatie over de diensten die ik u als beëdigd landmeter aanbiedt.

Landmeter Luc Bosman is:
  • Ingeschreven in het door de overheid bijgehouden tableau van de landmeters-experten onder het nummer LAN 04 0937
  • Beëdigd door de rechtbank van Eerste aanleg te Brussel in 1970
  • Lid van de landmetersverenigingen kcle-crge en nvle.
Opleiding:
  • Afgestudeerd richting Latijn-Wetenschappen in het Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas.
  • Voorbereidende lessen topografie gevolgd op de BME Voskenslaan te Gent. Gevolgd door middenjury eerste technische proef te Brussel.
  • Stage bij het Ministerie van Openbare Werken dienst wegenfonds Vlaams-Brabant en eerste opmetingen met RDS theodoliet op de Ninoofse Steenweg te Schepdaal.
  • Tweede technische proef in 1970 voor de middenjury te Brussel.