Schattingen

Voorafgaande schattingen


Vooral belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Voorafgaande schattingen mogen enkel uitgevoerd worden door experten die door de registratie worden aanvaard. De schatter wordt door de erfgenamen voorgesteld en door een pv van aanstelling benoemd door de directeur van de registratie.
Wij zorgen voor een verslag met een overzicht van de vergelijkingspunten.